Topo

Early LYRICS

LETRA Scritti Politti - Early ÁLBUNS

 1. Letra de Skank Bloc Bologna
 2. Letra de Is And Ought The Western World
 3. Letra de 28/8/78
 4. Letra de Scritlocks Door
 5. Letra de OPEC-Immac
 6. Letra de Messthetics
 7. Letra de Hegemony
 8. Letra de Bibbly-O-Tek
 9. Letra de Doubt Beat
 10. Letra de Confidence
 11. Letra de P.A.S
 12. Letra de The "Sweetest Girl"
 13. Letra de Lions After Slumber

O que você acha sobr o álbun Early?